Transport kontenerów

Transport kontenerów a transport drobnicy zjednostkowanej, w tym w szczególności kontenerów może być dziś najpopularniejszym formą przewozu.

Transport kontenerów dotyczy wszystkich gałęzi transportu morskiego jak również intermodalnego: od przewozów morskich, po kolejowe jak również transport drogowy.

Transport kontenerów powodzenie swoją kontenery zawdzięczają ekonomii. Uniwersalizacja „opakowań” (gro kontenerów stanowią przecież dwa jego typy: 20- a także 40-stopowe) spowodowała gigantycznie obniżenie kosztów przewozu. Może być to wynik unifikacja środków transportu: od ciągników drogowych, popularnych TIRów, po urządzenia portowe, kiedy chociażby ciągniki SISU, suwnice nabrzeżowe i placowe na terminalach kontenerowych lub wreszcie same statki funkcjonujące w transporcie morskim. Unifikacja owa dotyczy nie zaledwie urządzeń natomiast także organizacji pracy.

Dużemu „wygładzeniu” za sprawą stosowania uniwersalnych rozwiązań uległy przemianie wąskie gardła w ciągach logistycznych, natomiast formowanie i rozformowywane kontenerów stało się akcją gigantycznie efektywniejszą a także bezpieczniejszą niż dawniej, co usługi zakresu: transport kontenera, zaś także „kontener transport” robi efektywniejszymi.

Kontenery natomiast to nie tylko dwa najpopularniejsze ich typu: 20 jak również 40 stopowe (jakie dla potrzeb statystyk przeładunków określa się trafnie jako odpowiedniki 1 jak również 2 TEU). Rozpiętość potrzeb uczyniło, iż zastosowano przeróżne dodatkowe typy różniące się od najpopularniejszych wielkością, konstrukcją bądź wyjątkowym zastosowaniem.

Pożądane byłoby wspomnieć o kontenerach High Cube. Różnią się one od zwykłych większą wysokością zewnętrzną wynoszącą 9’6″ (2,895mm). W rezultacie uzyskano dodatkowo ok. 10m3 kubatury ładownej. Kontener ten przeznaczony może być celowo do przewozu ładunków lekkich, przestrzennych oraz o podwyższonej wysokości, których nie wolno załadować do standardowego kontenera. Raz za razem stosowane w transporcie morskim.

Ciekawym rozwiązaniem są kontenery typu palletwide, zbudowane na bazie 40′ kontenerów uniwersalnych. Ich zwiększoną szerokość wewnętrzną powstała, aby zagwarantować załadunek w poprzek 3 europalet bądź dwóch palet przemysłowych. W rezultacie do kontenera 40′PW wolno załadować 30 europalet, do 45′PW – 33, gdy do kontenera 40′ uniwersalnego jedynie 25. Kontenery palletwide stosowane także w żegludze bliskiego zasięgu (głównie Europa) tam, gdzie morski transport musi ostro konkurować z transportem samochodowym.

Oprócz innych rodzajów kontenerów pożądane byłoby wymienić 20 jak również 40 – stopowe kontenery z otwartym dachem (tzw. „open-topy”). Do przejazdu ładunków ponadgabarytowych zaprojektowano tzw. Hardtopy, które trudno lub nie wolno załadować do standardowego kontenera. Konstrukcja takiego kontenera gwarantuje załadunek też od góry a także poprzez otwór drzwiowy z demontowaną belką górną. W odróżnieniu od kontenera open top, hardtop ma zdejmowany stalowy wodoszczelny dach. Dach ten waży ok. 450 kg. Kontenery hardtop należą do sprzętu specjalnego. Szeroko wykorzystywane w temacie „transport kontenera”.

Kontenery platformy są długie na oraz 40′.Stosuje się je do transportowania materiałów ciężkich oraz gabarytowych. Ładowność kontenerów platform 40′ wynosi ok. 40 ton a także ogromnie przewyższa inne typy kontenerów. Wytrzymała podłoga umożliwia transport ładunków o olbrzymich naciskach miejscowych. Kontenery te stosowane są w relacjach port-port. Też kiedy kontenery flaty, w kombinacji kilku mogą tworzyć na pokładzie bądź w ładowni statku tween deck do transportu ładunków niekontenerowych. Także w ramach usługi „kontener transport”.

Oprócz pozostałych względnie popularnie stosowanych (w branży transport morski) należy wymienić jeszcze kontenery chłodnicze, które służą do transportu ładunków wymagających stałej temperatury. Boki mają konstrukcję przekładową zapełnioną pianką poliuretanową.

Jednostka chłodząca podtrzymuje automatycznie zadaną temperaturę w zakresie ok. +25°C – -25°C tak długo, gdy różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną jak również zadaną nie przewyższy dla grzania 42°C, chłodzenia 65°C. Pozyskują one sporą popularność w ramach serwisu „transport Kontenera” jak również „kontener transport”.

Użytkuje się też kontenery zbiornikowe (tzw. Tanki), do przewozu chemikaliów płynnych oraz  pitnych cieczy.