Tag Archive for trasy dalekomorskie

Terminale kontenerowe zaczęły ważyć kontenery morskie

Terminale kontenerowe zaczęły ważyć kontenery morskie

Przewozowa branża od dawna miała problem nieprawidłowo podawanej wagi przyjmowanych kontenerów. Na nieszczęście duża ilość nadawców nie przywiązywała do tego wagi, a ma to bardzo duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa przewozów morskich. Nawet niewysokie odchylenia w deklarowanej wadze mogą się w przypadku kilkunastu tysięcy kontenerów kumulować, powodując bardzo duże problemy ze stabilnością, a niekiedy nawet utonięcia. Z takich też powodów od wielu lat prowadzone były intensywne prace nad uporządkowaniem tej kwestii, ale ze względu na koszty nie dało się ich z sukcesem zakończyć. Dopiero niedawno udało się osiągnąć porozumienie, na mocy którego wszystkie kontenery ładowane na statek muszą być dokładnie zważone. Te regulacje prawne obowiązują od 1 lipca 2016 roku, a nieprzestrzeganie ich będzie się wiązać z dużymi konsekwencjami. Obowiązek sprawdzenia wagi kontenera spoczywa na nadającym, z takich też powodów musi on dokładnie przypilnować, żeby całość się odbyła zgodnie z obowiązującym prawem. Poza tym przewoźnicy i terminale mają pełne prawo odmówić załadunku kontenera, jakiego waga nie została zweryfikowana. Terminale kontenerowe zaczęły ważyć kontenery morskie

Przepisy pozwalają obecnie na przeprowadzenie ważenia kontenerów przy użyciu dwóch odmiennych metod. Pierwsza z nich to ważenie kompletnego zapakowanego i zamkniętego kontenera, zaś druga to mierzenie poszczególnych cząstkowych ładunków razem z opakowaniami i zsumowanie na koniec wszystkiego. Technika pierwsza jest znacznie bardziej szybka i wygodna do wykorzystania, lecz będzie wymagać posiadania odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. W chwili aktualnej jedynie niewielka część portów w Polsce ma taką możliwość, ale nadal nie ma w nich szans na obsługę każdej jednostki. Dlatego też nadal zdecydowana większość sprawdzania wag będzie się musiała odbywać w głębi kraju, w firmach zajmujących się pakowaniem. W najbliższych latach w planach są rzecz jasna tego typu inwestycje, jednak kwestia nie będzie jedynie dotyczyła kupna kolejnej wagi, ale też zmiany organizacji pracy na terenie portu. Przykładowo port zlokalizowany w Szczecinie ma już szereg procedur związanych z obsługą kontenerów, a także może zaoferować możliwość ważenia ich przed załadunkiem.

Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Temat z dokładną wagą przewożonych kontenerów jest niezwykle istotny dla bezpieczeństwa w czasie transportu. Niestety jeszcze do niedawna traktowane to było przez firmy z branży dość luźno. Co prawda w papierach wagę należało podawać, lecz w wielu przypadkach nie pokrywała się zupełnie ze stanem faktycznym. A że na podstawie zadeklarowanej wagi wykonywany jest rozkład ładunków na pokładzie, to nawet najmniejsze różnice mogą wpływać w znacznym stopniu na bezpieczeństwo całej jednostki. Przydarzały nawet przypadki wywróceń z tego powodu, kontenerowce miewały problemy z właściwą sterownością, więc postanowiono nareszcie rozwiązać kompleksowo problem. Od pierwszych dni lipca obecnego roku w życie wchodzą regulacje prawne które wymuszają konieczność dokładnego ważenia wszystkich kontenerów transportowanych drogą morską. Zmiany te od dawna były planowane, jednak terz dopiero udało się ostatecznie osiągnąć całkowite porozumienie w tej sprawie. Po pierwsze barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście przyszłe regulacje znacząco będą wpływały na procedury związane z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Nowe regulacje w tym obszarze wymagają, żeby przed załadowaniem każdego kontenera na pokład jednostki jego faktyczna waga została zweryfikowana i przekazano ją przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Równocześnie konieczna będzie odmowa załadowania kontenera, jakiego waga nie była potwierdzona. Jeżeli będzie chodzić o ważenie, to przewidywane są dwie oficjalne metody. Pierwsza z nich to ważenie zapakowanego kontenera przy pomocy odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Metoda ta ma niestety jednak dwie dość ważne wady, to znaczy będzie wymagała kupna drogich urządzeń do ważenia, a oprócz tego mogą się pojawić problemy z jakimiś zmianami. Metoda kolejna polegać będzie na tym, że waży się na bieżąco wszystkie ładunki wkładane do środka, a następnie później dodaje się do całości wagę pustego kontenera. Technika ta będzie z kolei wymagać większego nakładu pracy podczas samego ważenia, jednak jej dużą zaletą jest to, że na bieżąco będzie się znało wagę całego ładunku. Przepisy regulują też odpowiedzialność za zaniedbania w tej kwestii, nawet z możliwością nałożenia sankcji karnych.