Tag Archive for transport morski kontenerów

Zaczynają się konkursy na dofinansowania w obszarze rozwoju i badań na Pomorzu

Zaczynają się konkursy na dofinansowania w obszarze rozwoju i badań na Pomorzu

Zaczynają się konkursy na dofinansowania w obszarze rozwoju i badań na PomorzuBadania oraz inwestycje cały czas są mocno finansowane z najróżniejszych dotacji, i bardzo podobnie sytuacja wygląda w Województwie Pomorskim. Na najbliższe kilka lat przewidziano bowiem blisko 80 milionów euro najróżniejszych dotacji i dofinansowań dla instytucji naukowych i firm, a wszystkie te rzeczy na przykład w programie Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. W ramach pierwszej transzy będzie do dyspozycji 100 milionów, a składanie wniosków ma się zacząć już na początku maja. Zależnie od charakteru projektu i wielkości firmy, która stara się o tego typu wsparcie poziom finansowania projektu wynieść nawet może w przedziale od 15 do 80 procent. W tegorocznych założeniach konkursowych zostało postanowione, że udział w nich mogą brać nie tylko mikro, małe i średnie firmy, ale także duże podmioty. Jeszcze niedawno miały one niewielką możliwość starania się o dofinansowanie, w chwili obecnej podjęto decyzję że zostaną dopuszczone, ale z ograniczeniem całkowitej kwoty. Dokładnie 4 maja startuje początek naboru wniosków z projektami do finansowania, a w kolejnych latach rozpisywane mają być kolejne tego typu konkursy.

Pieniądze objęte dotacjami będą mogły być tylko i wyłącznie wykorzystane na badania oraz rozwój technologii. Tak więc można nie będzie za nie postawić fabryki czy wyposażyć linię produkcyjną, lecz już zakupić sprzęt do badań czy urządzenia do laboratoriów już oczywiście tak. Nie ma też żadnych ograniczeń jeśli chodzi o wielkość samego projektu, starać się więc będzie można zarówno o małe jak też duże sumy. Ważną rzeczą przy tym konkursie będzie to, że brać w nim mogą udział również wszelakie instytucje badawczo-naukowe, a nie sami przedstawiciele biznesu. Ale wprowadzony został ważny warunek, że wkład własny w odpowiedniej wysokości zapewniony musi zostać przez jakiegoś przedstawiciela biznesu, co w założeniu ma ukierunkować zakres badań na ich praktyczne zastosowanie. Nie ma przy tym wymogu zawierania różnych partnerstw z badawczymi instytutami, nie jest to niezbędne przy aplikowaniu. Końcowa ocena złożonych wniosków zostanie wykonana przez grupę znanych specjalistów z branż, z jakich projekty się pojawią, a wszelakie umowy zostaną podpisane na jesieni.

Kolejny wzrost pojemności floty statków kontenerowych

Kolejny wzrost pojemności floty statków kontenerowych

Kolejne wzrosty pojemności floty statków kontenerowych.Pomimo panującego aktualnie kryzysu w kontenerowym transporcie ogólna ilość statków bez przerwy się zwiększa. Duże firmy transportowe rywalizują zacięcie o pierwszą pozycję, a objawia się to w pierwszej kolejności budową coraz nowocześniejszych statków. W roku bieżącym zwodowano kontenerowce mające całkowitą ładowność prawie milion siedemset tysięcy TEU, co stanowi 11 procent więcej niż rok temu. W następnym roku podaż kontenerowców powinna się kształtować na poziomie dziesięciu procent, jak więc widać dynamika wzrostu utrzymuje się cały czas na dość wysokim poziomie. Taka sytuacja ma duże znaczenie na sytuację na rynku transportowym, przyczyniając się do znaczących obniżek cen. Dla armatorów nie są to pomyślne wieści, bo stawiają pod znakiem zapytania opłacalność wielu tras. Kolejny problem stanowi konieczność przestoju zwiększającej się liczby statków w portach, gdyż po prostu nie ma dla nich wystarczającej ilości zleceń. Tego typu sytuacja w znacznym stopniu bierze się z tego, że takie inwestycje planowano i rozpoczynano parę lat temu, i obecnie nastąpiło duże spiętrzenie nowych statków.

Ważne jest to, że mimo zwiększania się całościowej ładowności statków zmniejszyła się ich liczba. Bierze się to z faktu, że z roku na rok wzrastają możliwości przewozowe, a co się w tym wiąże rośnie wydajność jednostek, które są oddawane. O ile rok temu przeciętna ładowność statku kształtowała się na poziomie 7.5 tysiąca, to aktualnie jest to to już ponad osiem. Główną przyczyną takiej sytuacji jest coraz większe ograniczenie kontenerowców mających pojemność 8 tysięcy, których ilość stała się najmniejsza od dwudziestu lat. Na znacznie niższym poziomie są także rozbiórki statków, również tutaj ich wielkość jest stosunkowo mała jeśli się to porówna z poprzednimi latami. Zwłaszcza nieduży poziom złomowania jest w klasie panamaxów, to znaczy jednostek o ładowności do trzech tysięcy kontenerów, szacuje się, że ogólnie ich ładowność będzie wynosić około stu siedemdziesięciu tysięcy TEU. Przez to wszystko światowa flota kontenerowców tej klasy zostanie zwiększona o około dwa procenty, analogicznie będzie z innymi klasami. Aktualnie w budowie jest następna partia statków, tak więc za rok także trzeba się spodziewać jeszcze większych wzrostów.

Rosyjskie embargo a wzrost eksportu do Kanady

Embargo Rosji a powiększenie się eksportu do Kanady.

W rezultacie politycznych decyzji w połowie roku 2014 roku Rosja zdecydowała się wprowadzić embargo na produkty żywnościowe pochodzące z krajów Unii Europejskiej, czyli również od producentów z Polski. Nagle stanęli oni przed wielkim problemem, gdyż Rosja to był jeden z głównych odbiorców żywności produkowanej u nas, i niemożliwość sprzedawania na jej obszar nagle postawił polskie rolnictwo w mało komfortowej sytuacji. Lecz szybko zostało znalezione rozwiązanie z tej niezbyt przyjemnej sytuacji, o prostu poszukując intensywnie innych rynków zbytu. Wcześniej, mając dobrą sytuację, specjalnie nie przykładano do tego zbytniej energii, po nastaniu embarga okazało się, że będzie to niezbędne. I okazało się nagle, że w szybkim tempie naszą żywnością zainteresowały się państwa z Azji i Afryki, w jakich nie było wcześniej specjalnie dużych operacji promocyjnych. Embargo Rosji a wzrost eksportu do Kanady
Przez to problemy, które na samym początku przyniosło wprowadzone embargo zostały szybko zażegnane, dodatkowo, nagle wyszło że dzięki szukaniu kolejnych możliwości eksport powiększył się o parę procent.

Raptem kilka miesięcy po tym, jak embargo zaczęło działać dzięki intensywnym rozmowom dało się doprowadzić do zniesienia embarga na nasze jabłka na terenie Kanady. Kanada znana jest z jednego z najlepiej działających systemu kontroli produktów żywnościowych, tak więc eksportujące tam kraje spełniać muszą wiele odpowiednich zaleceń. W przypadku jabłek również jest podobnie, strona z Kanady postawiła warunki, od których wypełnienia uzależniana jest możliwość wysyłki jabłek. Najważniejszym warunkiem będzie pochodzenie owoców z właściwie zarządzanych sadów, należy się także spodziewać, że zwłaszcza w początkowym okresie będą prowadzone intensywne kontrole. Przede wszystkim będzie kontrolowany poziom pestycydów, badania w tym zakresie muszą być przeprowadzone przez niezależne laboratoria. Gdy współpraca przebiegała będzie odpowiednio, bez większych wpadek od dostawców z naszego kraju, to można się spodziewać otworzenia rynku kanadyjskiego na kolejne produkty żywnościowe wyprodukowane w naszym kraju.