Zaczynają się konkursy na dofinansowania w obszarze rozwoju i badań na Pomorzu

Zaczynają się konkursy na dofinansowania w obszarze rozwoju i badań na Pomorzu

Zaczynają się konkursy na dofinansowania w obszarze rozwoju i badań na PomorzuBadania oraz inwestycje cały czas są mocno finansowane z najróżniejszych dotacji, i bardzo podobnie sytuacja wygląda w Województwie Pomorskim. Na najbliższe kilka lat przewidziano bowiem blisko 80 milionów euro najróżniejszych dotacji i dofinansowań dla instytucji naukowych i firm, a wszystkie te rzeczy na przykład w programie Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. W ramach pierwszej transzy będzie do dyspozycji 100 milionów, a składanie wniosków ma się zacząć już na początku maja. Zależnie od charakteru projektu i wielkości firmy, która stara się o tego typu wsparcie poziom finansowania projektu wynieść nawet może w przedziale od 15 do 80 procent. W tegorocznych założeniach konkursowych zostało postanowione, że udział w nich mogą brać nie tylko mikro, małe i średnie firmy, ale także duże podmioty. Jeszcze niedawno miały one niewielką możliwość starania się o dofinansowanie, w chwili obecnej podjęto decyzję że zostaną dopuszczone, ale z ograniczeniem całkowitej kwoty. Dokładnie 4 maja startuje początek naboru wniosków z projektami do finansowania, a w kolejnych latach rozpisywane mają być kolejne tego typu konkursy.

Pieniądze objęte dotacjami będą mogły być tylko i wyłącznie wykorzystane na badania oraz rozwój technologii. Tak więc można nie będzie za nie postawić fabryki czy wyposażyć linię produkcyjną, lecz już zakupić sprzęt do badań czy urządzenia do laboratoriów już oczywiście tak. Nie ma też żadnych ograniczeń jeśli chodzi o wielkość samego projektu, starać się więc będzie można zarówno o małe jak też duże sumy. Ważną rzeczą przy tym konkursie będzie to, że brać w nim mogą udział również wszelakie instytucje badawczo-naukowe, a nie sami przedstawiciele biznesu. Ale wprowadzony został ważny warunek, że wkład własny w odpowiedniej wysokości zapewniony musi zostać przez jakiegoś przedstawiciela biznesu, co w założeniu ma ukierunkować zakres badań na ich praktyczne zastosowanie. Nie ma przy tym wymogu zawierania różnych partnerstw z badawczymi instytutami, nie jest to niezbędne przy aplikowaniu. Końcowa ocena złożonych wniosków zostanie wykonana przez grupę znanych specjalistów z branż, z jakich projekty się pojawią, a wszelakie umowy zostaną podpisane na jesieni.

Comments are closed.