Terminale kontenerowe zaczęły ważyć kontenery morskie

Terminale kontenerowe zaczęły ważyć kontenery morskie

Przewozowa branża od dawna miała problem nieprawidłowo podawanej wagi przyjmowanych kontenerów. Na nieszczęście duża ilość nadawców nie przywiązywała do tego wagi, a ma to bardzo duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa przewozów morskich. Nawet niewysokie odchylenia w deklarowanej wadze mogą się w przypadku kilkunastu tysięcy kontenerów kumulować, powodując bardzo duże problemy ze stabilnością, a niekiedy nawet utonięcia. Z takich też powodów od wielu lat prowadzone były intensywne prace nad uporządkowaniem tej kwestii, ale ze względu na koszty nie dało się ich z sukcesem zakończyć. Dopiero niedawno udało się osiągnąć porozumienie, na mocy którego wszystkie kontenery ładowane na statek muszą być dokładnie zważone. Te regulacje prawne obowiązują od 1 lipca 2016 roku, a nieprzestrzeganie ich będzie się wiązać z dużymi konsekwencjami. Obowiązek sprawdzenia wagi kontenera spoczywa na nadającym, z takich też powodów musi on dokładnie przypilnować, żeby całość się odbyła zgodnie z obowiązującym prawem. Poza tym przewoźnicy i terminale mają pełne prawo odmówić załadunku kontenera, jakiego waga nie została zweryfikowana. Terminale kontenerowe zaczęły ważyć kontenery morskie

Przepisy pozwalają obecnie na przeprowadzenie ważenia kontenerów przy użyciu dwóch odmiennych metod. Pierwsza z nich to ważenie kompletnego zapakowanego i zamkniętego kontenera, zaś druga to mierzenie poszczególnych cząstkowych ładunków razem z opakowaniami i zsumowanie na koniec wszystkiego. Technika pierwsza jest znacznie bardziej szybka i wygodna do wykorzystania, lecz będzie wymagać posiadania odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. W chwili aktualnej jedynie niewielka część portów w Polsce ma taką możliwość, ale nadal nie ma w nich szans na obsługę każdej jednostki. Dlatego też nadal zdecydowana większość sprawdzania wag będzie się musiała odbywać w głębi kraju, w firmach zajmujących się pakowaniem. W najbliższych latach w planach są rzecz jasna tego typu inwestycje, jednak kwestia nie będzie jedynie dotyczyła kupna kolejnej wagi, ale też zmiany organizacji pracy na terenie portu. Przykładowo port zlokalizowany w Szczecinie ma już szereg procedur związanych z obsługą kontenerów, a także może zaoferować możliwość ważenia ich przed załadunkiem.

Comments are closed.