Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Temat z dokładną wagą przewożonych kontenerów jest niezwykle istotny dla bezpieczeństwa w czasie transportu. Niestety jeszcze do niedawna traktowane to było przez firmy z branży dość luźno. Co prawda w papierach wagę należało podawać, lecz w wielu przypadkach nie pokrywała się zupełnie ze stanem faktycznym. A że na podstawie zadeklarowanej wagi wykonywany jest rozkład ładunków na pokładzie, to nawet najmniejsze różnice mogą wpływać w znacznym stopniu na bezpieczeństwo całej jednostki. Przydarzały nawet przypadki wywróceń z tego powodu, kontenerowce miewały problemy z właściwą sterownością, więc postanowiono nareszcie rozwiązać kompleksowo problem. Od pierwszych dni lipca obecnego roku w życie wchodzą regulacje prawne które wymuszają konieczność dokładnego ważenia wszystkich kontenerów transportowanych drogą morską. Zmiany te od dawna były planowane, jednak terz dopiero udało się ostatecznie osiągnąć całkowite porozumienie w tej sprawie. Po pierwsze barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście przyszłe regulacje znacząco będą wpływały na procedury związane z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Nowe regulacje w tym obszarze wymagają, żeby przed załadowaniem każdego kontenera na pokład jednostki jego faktyczna waga została zweryfikowana i przekazano ją przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Równocześnie konieczna będzie odmowa załadowania kontenera, jakiego waga nie była potwierdzona. Jeżeli będzie chodzić o ważenie, to przewidywane są dwie oficjalne metody. Pierwsza z nich to ważenie zapakowanego kontenera przy pomocy odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Metoda ta ma niestety jednak dwie dość ważne wady, to znaczy będzie wymagała kupna drogich urządzeń do ważenia, a oprócz tego mogą się pojawić problemy z jakimiś zmianami. Metoda kolejna polegać będzie na tym, że waży się na bieżąco wszystkie ładunki wkładane do środka, a następnie później dodaje się do całości wagę pustego kontenera. Technika ta będzie z kolei wymagać większego nakładu pracy podczas samego ważenia, jednak jej dużą zaletą jest to, że na bieżąco będzie się znało wagę całego ładunku. Przepisy regulują też odpowiedzialność za zaniedbania w tej kwestii, nawet z możliwością nałożenia sankcji karnych.

Comments are closed.