Kolejny wzrost pojemności floty statków kontenerowych

Kolejny wzrost pojemności floty statków kontenerowych

Kolejne wzrosty pojemności floty statków kontenerowych.Pomimo panującego aktualnie kryzysu w kontenerowym transporcie ogólna ilość statków bez przerwy się zwiększa. Duże firmy transportowe rywalizują zacięcie o pierwszą pozycję, a objawia się to w pierwszej kolejności budową coraz nowocześniejszych statków. W roku bieżącym zwodowano kontenerowce mające całkowitą ładowność prawie milion siedemset tysięcy TEU, co stanowi 11 procent więcej niż rok temu. W następnym roku podaż kontenerowców powinna się kształtować na poziomie dziesięciu procent, jak więc widać dynamika wzrostu utrzymuje się cały czas na dość wysokim poziomie. Taka sytuacja ma duże znaczenie na sytuację na rynku transportowym, przyczyniając się do znaczących obniżek cen. Dla armatorów nie są to pomyślne wieści, bo stawiają pod znakiem zapytania opłacalność wielu tras. Kolejny problem stanowi konieczność przestoju zwiększającej się liczby statków w portach, gdyż po prostu nie ma dla nich wystarczającej ilości zleceń. Tego typu sytuacja w znacznym stopniu bierze się z tego, że takie inwestycje planowano i rozpoczynano parę lat temu, i obecnie nastąpiło duże spiętrzenie nowych statków.

Ważne jest to, że mimo zwiększania się całościowej ładowności statków zmniejszyła się ich liczba. Bierze się to z faktu, że z roku na rok wzrastają możliwości przewozowe, a co się w tym wiąże rośnie wydajność jednostek, które są oddawane. O ile rok temu przeciętna ładowność statku kształtowała się na poziomie 7.5 tysiąca, to aktualnie jest to to już ponad osiem. Główną przyczyną takiej sytuacji jest coraz większe ograniczenie kontenerowców mających pojemność 8 tysięcy, których ilość stała się najmniejsza od dwudziestu lat. Na znacznie niższym poziomie są także rozbiórki statków, również tutaj ich wielkość jest stosunkowo mała jeśli się to porówna z poprzednimi latami. Zwłaszcza nieduży poziom złomowania jest w klasie panamaxów, to znaczy jednostek o ładowności do trzech tysięcy kontenerów, szacuje się, że ogólnie ich ładowność będzie wynosić około stu siedemdziesięciu tysięcy TEU. Przez to wszystko światowa flota kontenerowców tej klasy zostanie zwiększona o około dwa procenty, analogicznie będzie z innymi klasami. Aktualnie w budowie jest następna partia statków, tak więc za rok także trzeba się spodziewać jeszcze większych wzrostów.

Comments are closed.