Transport morski

Transport morski dowodzi o bogactwie i rozkwicie państw a także dobrobycie społeczności od początków cywilizacji. To od niego zależały dostawy potrzebnych na rzecz rozwoju produktów, które nieosiągalne były na regionalnym rynku.

Transport morski przyspieszał dyslokację wojsk, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa, przyczyniał się do dużego skoku w wymianie kulturalnej pomiędzy różnorakimi częściami świata .

Im niezwyklej wzbogacona linia brzegowa w jakimś rejonie świata, tym więcej portów, sporzej ludów mieszkających na brzegami mórz jak również szybszy rozwój transportu. Starożytna Grecja, Grecja hellenistyczna lub morskie Imperium Rzymskie nie istniałyby, gdyby nie duży a także rozwinięty transport morski.

Jak znaczący może być dla gospodarki transport morski niech świadczą zdarzenia z VII wieku, jak to arabowi opanowali Lewant odcinając Europę od możliwości bezpośredniego handlu z Indiami. Z miejsca zmotywowało to rządnych handlu Europejczyków do poszukiwania nieznanych dróg do świata, co stało się zaczątkiem gigantycznych wypraw odkrywców, w tym słynnej podróży Kolumba, który na 3 statkach: Ninja, Pinta oraz Santa Maria dotarł aż do wyspy Salvador oraz uznany został za odkrywcę Ameryki.

W ślad za Kolumbem i jego wielkimi prekursorami poszli inni, czyniąc z Atlantyku miejsce regularnych połączeń morskich. Z jednej strony osadnicy płynący ażeby skolonizować nowoodkryty kontynent, z drugiej złoto a także wszystkie dobra Nowego Świata transportowane na wschód, aby cieszyć mieszkańców Europy. Na bazie odkrywania nowych kolonii zaistniały wielki potęgi morskie: Portugalia oraz Hiszpania, później Francja a także wreszcie największa z nich: Zjednoczone Królestwo, które to w XX też przeważać będą w zakresie usług spod znaku transport kontenera. To właśnie transportowi morskiemu, wymianie handlowej a także władaniu nad morzami imperia te zawdzięczała najwspanialsze lata swej świetności i późniejszy rozkwit serwisów .

Nie w przeciwnym wypadku bywa jak również teraz. Transport morski stanowi zasadnicze ogniwo w strategii wszystkich mocarstw, natomiast największe z nich Stany Zjednoczone wydaje się niepodzielnie królować nad szlakami handlowymi dużo rejonów świata, proponując najdoskonalsze z rozwiązań usług „transport kontenera” oraz „kontener transport”. Kluczowe szlaki regularnych linii kontenerowych czy szlaki tankowców są jednymi z najbardziej dochodowych gałęzi gospodarki morskiej, natomiast tym samym  najostrzejszej rywalizacji rynkowej.

Ślady tej rywalizacji możemy obserwować też na polskim rynku, pomiędzy innymi kontenerowym. W głównych krajowych terminalach kontenerowych Gdańska i Gdyni ścierają się wpływy tak potężnych armatorów gdy Maersk czy MSC, specjalistów od transportu a także spedycji jak Helena Transport-Spedycja oraz niemal wszelkich potężnych przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie towarowym droga morską.